Asessment centre / development centre

Wybrane procesy rekrutacyjne kończymy sesjami Assessment Centre dla grupy rekomendowanych kandydatów, podczas której są oni poddawani obserwacji i ocenie w trakcie realizowanych zadań grupowych i indywidualnych. Każda sesja AC/DC przygotowywana jest w ścisłej współpracy z Klientem.

W naszych projektach starannie indywidualizujemy zakres ocenianych umiejętności oraz dostosowujemy adekwatne ćwiczenia symulacyjne. Development Centre jest cennym wsparciem procesów rekrutacji wewnętrznej oraz wskazywania osób, które mogą być talentem w organizacji.

Pozwala na uzyskanie pewności trafnego podjęcia decyzji personalnych oraz:

Wnikliwe zbadanie i zdiagnozowanie potencjału wskazanych pracowników

Identyfikację osób o najlepszym profilu kompetencyjnym

Trafność i obiektywizm oceny kompetencji pracowników

Sesje AC / DC kończymy przekazaniem pełnej informacji na temat ocen otrzymanych przez badanego a w przypadku Development Centre – ustaleniem planów rozwojowych.

To, co wyróżnia działania asesorów Keystone Consulting, to udzielanie feedbacku motywującego, a nie tylko informacyjno-oceniającego. Po zakończeniu całego procesu asesorzy Keystone Consulting będą do dyspozycji klienta w kwestii odpowiedzi na pytania dotyczące procesu, raportów oraz rekomendacji rozwojowych.

Dodatkowo przygotowujemy prezentację zbiorczą, uwzględniającą wyniki całościowe i z podziałem na poszczególne kompetencje. Na tej bazie tworzymy kompleksowy plan działań rozwojowych dla badanej grupy pracowników.