Selekcja

Executive search

Metoda opiera się na aktywnym oraz bezpośrednim poszukiwaniu kandydatów na stanowiska wysoko wyspecjalizowane oraz stanowiska wyższego szczebla zarządzania. Wybór tej metody przez naszych klientów podyktowany jest uwarunkowaniami rynkowymi w kwestii zatrudnienia, gdzie […]

Search & selection

Proces pozyskania kandydatów na oferowane przez naszych Klientów stanowiska możemy również przeprowadzić w oparciu o metodę search & selection uwzględniającą wielotorowe dotarcie do kandydatów przy wykorzystaniu bazy danych kandydatów, ogłoszeń […]

Serwis psychologii

Konsultanci Keystone Consulting to doświadczeni specjaliści ds. rekrutacji z wykształceniem psychologicznym. Dokonując wyboru kandydata opieramy swoje decyzje na ocenach kompetencji zawodowych ale przede wszystkim na ocenie i opisaniu predyspozycji charakterologicznych i osobowościowych. Tworząc […]

Media service

Każdorazowa rekrutacja łączy się z przekazywaniem informacji w mediach o oferowanym stanowisku. My wiemy jak zrobić to poufnie, skutecznie i spójnie we wszystkich mediach rekrutacyjnych i społecznościowych w sposób dostosowany do poziomu stanowiska i branży […]

Outplacement

Programy aktywizacji zawodowej przygotowywane przez Keystone Consulting ułatwiają adaptację do nowych warunków i wymagań rynku pracy oraz przyczyniają się do zachowania wysokiego poziomu motywacji kandydatów. Outplacement, określany również programem zwolnień […]