Executive search

Metoda opiera się na aktywnym oraz bezpośrednim poszukiwaniu kandydatów

na stanowiska wysoko wyspecjalizowane oraz stanowiska wyższego szczebla zarządzania.

Wybór tej metody przez naszych klientów podyktowany jest uwarunkowaniami rynkowymi w kwestii zatrudnienia, gdzie popyt zdecydowanie przewyższa podaż w odniesieniu do specjalistów wysokiej klasy.

Poszukiwania kandydatów metodą executive search opieramy na wcześniejszej analizie rynku oraz konkurencji klienta w odniesieniu do profilu stanowiska i proponowanych warunków zatrudnienia. Identyfikacja potencjalnych kandydatów przeprowadzana jest z zachowaniem najwyższej poufności.

Korzyści z wykorzystania metody executive search:

  • Dostęp do profesjonalistów z identycznej lub pokrewnej branży, pracujących na analogicznych stanowiskach
  • Możliwość bezpośredniego zainteresowania Kandydata nową ofertą pracy i przekonania przez Konsultanta KSC do jej rozważenia
  • Identyfikacja Kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania Klienta