Search & selection

Proces pozyskania kandydatów

na oferowane przez naszych Klientów stanowiska możemy również przeprowadzić w oparciu o metodę search & selection uwzględniającą wielotorowe dotarcie do kandydatów przy wykorzystaniu bazy danych kandydatów, ogłoszeń o pracę na najpopularniejszych portalach dla osób poszukujących pracy oraz portalach społecznościowo–biznesowych. Co odróżnią ją od metody executive search to możliwość dowolnego skomponowania usługi rekrutacyjnej w zależności od specyfiki stanowiska, potrzeb i budżetu klienta. Wykorzystujemy poszukiwania bezpośrednie, networking, bazy danych kandydatów, serwisy społecznościowe specjalizujące się w kontaktach zawodowo-biznesowych oraz ogłoszenia internetowe. Kompetencje kandydatów weryfikujemy podczas wywiadów, testów wiedzy, testów umiejętności i kwestionariuszy osobowości. Każdego roku realizujemy na terenie kraju projekty rekrutacyjne na różne stanowiska – od specjalisty do dyrektora generalnego. Cały proces poszukiwań ma charakter poufny i realizowany jest ze szczególną dbałością o kreowanie wizerunku Państwa firmy jako dobrego pracodawcy.
Korzyści z wykorzystania metody search & selection:

  • Możliwość doboru optymalnych źródeł poszukiwania kandydatów oraz dopasowanie najbardziej efektywnego zestawu narzędzi selekcji,
  • Dokładna analiza rynku pracy i identyfikacja kandydatów,
  • Wywiady biograficzne i kompetencyjne oraz szczegółowe badanie referencji zawodowych kandydatów prowadzone przez Konsultantów Keystone Consulting,
  • Raport podsumowujący kompetencje zawodowe i osobowościowe każdego kandydata,
  • Doradztwo przy podejmowaniu finalnych decyzji.