Serwis psychologii

Konsultanci Keystone Consulting to doświadczeni specjaliści ds. rekrutacji z wykształceniem psychologicznym.

Dokonując wyboru kandydata opieramy swoje decyzje na ocenach kompetencji zawodowych ale przede wszystkim na ocenie i opisaniu predyspozycji charakterologicznych i osobowościowych. Tworząc profile psychologiczne nasz serwis psychologii przeprowadza analizę osobowości (potencjału, zachowań), audyt umiejętności i zdolności oraz analizę motywacji przy pomocy: testów psychologicznych, wywiadów opartych na kompetencjach oraz sesjach Assessment & Development Centre w poniższych wymiarach i zakresach:

 • osobowości,
 • temperamentu,
 • inteligencji ogólnej,
 • kreatywności,
 • reakcji na sytuacje stresowe,
 • zdolności poznawczych,
 • inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych,
 • zainteresowań,
 • roli w grupie,
 • stylu kierowania i przywództwa,
 • czynników motywujących,
 • preferowanego stylu komunikacji,
 • sposobu podejmowania decyzji.