Postępowanie egzekucyjne w administracji

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej państwowej oraz samorządowej którzy są zainteresowani egzekucją administracyjną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona praktycznym aspektom prowadzenia skutecznej egzekucji, przez co szkolenie skierowane jest zarówno do osób posiadających już doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu egzekucji administracyjnej, jak też osób, dla których jest to nowe zagadnienie.

16 godziny (teoria)

Województwo śląskie

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Zakres szkolenia obejmuje nowelizację postępowania egzekucyjnego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego jako całości (z uwzględnieniem najnowszych zmian), a także praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej egzekucji.

Program kursu

 • Wprowadzenie
 • Omówienie zmian w ustawie Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w
 • administracji.
 • Uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • Wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden podmiot
 • Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Zbieg postępowań egzekucyjnych
 • Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Tytuł egzekucyjny
 • Wyłączenia spod egzekucji
 • Środki prawne (zaskarżenia i ochrony) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Egzekucja należności pieniężnych
 • Egzekucja obowiązków niepieniężnych
 • Blok A Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym
  • Wierzyciel prawa i obowiązki
  • Relacja wierzyciel organ egzekucyjny w toku postępowania
  • Środki zaskarżenia przysługujące wierzycielowi
  • Wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden podmiot aspekty praktyczne
  • Tytuł wykonawczy i małżonek (małżonkowie?) jako zobowiązany
 • Blok B Organ egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym
  • Organ egzekucyjny obowiązki związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania
  • Organ egzekucyjny w relacji z wierzycielem
  • Organ egzekucyjny w relacji z zobowiązanym
  • Organ egzekucyjny w relacji z innymi uczestnikami postępowania
  • Efektywne prowadzenie egzekucji należności pieniężnych
 • Blok C Środki prawne przysługujące zobowiązanemu i innym uczestnikom postępowania
  • Zobowiązany środki prawne i reakcja wierzyciela/organu egzekucyjnego
  • Inni uczestnicy środki prawne i reakcja wierzyciela/organu egzekucyjnego
 • Blok D Skuteczna egzekucja kazusy
  • Kazusy
 • Podsumowanie