Prawo Pracy w praktyce

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie szczególnie polecane dla:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników działów kadr i płac,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
 • osób zainteresowanych omawianą tematyką.

16 godziny (teoria)

Województwo śląskie

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.

Program kursu

 • Zmiany w prawie pracy w 2017r.
 • Rodzaje umów o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych – rozwiązywanie kazusów
 • Nowe obowiązki informacyjne:
 • Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy za granicę – 2017r
 • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868)
 • Zmiana treści umowy o pracę – problemy i wątpliwości
 • Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych – zmiana przepisów od 22.02.2016r.,
 • Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony
 • Ochrona stosunku pracy – rozwiązywanie kazusów
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – rozwiązywanie kazusów
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika – rozwiązywanie kazusów
 • Obowiązki pracodawcy w sytuacji gdy stosunek pracy wygasa z powodu śmierci pracownika
 • Nowe zasady wydawania świadectwa pracy – zmiana przepisów 2017r.
 • Od 2017r. zmiana terminów na wniesienie odwołania do Sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub żądanie odszkodowania,
 • Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy
 • Rozliczanie czasu pracy w 2017 – wybrane zagadnienia
 • Podróże służbowe – rozwiązywanie kazusów
 • Szkolenia zawodowe pracowników w czasie pracy i po godzinach pracy – problemy i wątpliwości
 • Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy – nietypowe przypadki
 • Minimalne wynagrodzenie – zmiany wprowadzone w 2017r.
 • Omówienie zmian w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2017r
 • Umowy cywilnoprawne 2017 – problemy i wątpliwości