Specjalista ds. Zamówień Publicznych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

Do kogo adresowany jest ten kurs?

 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości,
 • ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

20 godziny (teoria)

4 godziny (praktyka)

Województwo śląskie

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
 • zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne,
 • rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych,
 • rolą i znaczeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • systemem ochrony praw wykonawców,
 • nabyć umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia,
 • dobyć nowe kwalifikacje, cenione przez pracodawców.

Program kursu

 • Wprowadzenie do zamówień publicznych.
 • Zasady udzielania zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców.
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia – wstęp.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Elementy istotne SIWZ. Opracowywanie SIWZ.
 • Podstawowe tryby udzielania zamówień – krok po kroku.
 • Tryby szczególne w zamówieniach publicznych.
 • Przygotowujemy ofertę.
 • Proces wyboru oferty.
 • Umowa w zamówieniach publicznych.
 • System ochrony praw wykonawców.
 • Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu.
 • Źródła informacji o zamówieniach publicznych.
 • Dyskusja kończąca, na tematy wskazane przez uczestników szkolenia.