Certyfikowany kurs na Asesora

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kurs na Asesora sesji AC/DC jest skierowany do osób, które związane są z Human Resources, czyli: kadry kierowniczej, menadżerów personalnych, właścicieli firm, doradców personalnych, absolwentów oraz studentów zainteresowanych tematyką ZZL i HR.

20 godzin (teoria)

Województwo śląskie

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • tworzenia opisu stanowiska pracy i profilu kompetencyjnego,
 • diagnozy kompetencji na podstawie zakresu obowiązków,
 • tworzenia narzędzi selekcyjnych,
 • projektowania sesji AC/DC,
 • tworzenia raportów końcowych,
 • udzielania informacji zwrotnej kandydatom

Program kursu

 • Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia sesji Assessment Center
  • Wykorzystanie profilu kompetencyjnego i opisu stanowiska w tworzeniu AC/DC,
  • Identyfikacja symulacji na podstawie kompetencji – tworzenie macierzy…
 • Zaplanowanie i organizacja ośrodka oceny m.in. sesji AC/DC
  • Przygotowanie sesji AC/DC,
  • Wybór kandydatów i asesorów…
 • Przeprowadzanie ośrodka oceny m.in. metodologii sesji AC/DC
  • Metodologia przeprowadzania sesji AC/DC,
  • Wprowadzanie uczestników do ćwiczeń,
  • Rola asesora w sesji AC/DC…
 • Trening praktyczny…