Kierowanie zespołem pracowniczym

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów, kierowników i pracowników zarządzających zespołem pracowniczym.

16 godzin (teoria)

Województwo śląskie

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Celem szczegółowym szkolenia jest:

 • umożliwienie Uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,
 • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
 • poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,
 • rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
 • poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,
 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów,
 • rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych,
 • nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem,
 • poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród Członków Zespołu.

Program kursu

 • Kierowanie zespołem;
 • Podstawy funkcjonowania zespołów;
 • Zachowania zespołów;
 • Motywowanie pracowników;
 • Zebrania zespołów;
 • Delegowanie zadań;
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez zespół;
 • Kontrolowanie.