System oceny pracowniczej

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej.

16 godzin (teoria)

Województwo śląskie

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Celem szczegółowym szkolenia jest:

  • poznanie elementów składowych systemu ocen okresowych i przećwiczenie umiejętności tworzenia narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia motywującej rozmowy oceniającej w organizacji, z uwzględnieniem nowoczesnych trendów rynkowych,
  • opracowanie scenariusza umożliwiającego określanie w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość z pracownikiem,
  • wypracowanie modelu wdrożenia systemu ocen okresowych do organizacji w tym harmonogram kompanii informacyjnej,
  • wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom wewnętrznym, tj. stres, utrudniającym obiektywną ocenę pracownika dedykowanych dla osób z pokolenia Baby Boomers, X, Y oraz Z,
  • ćwiczenie metod przeprowadzenia rozmowy oceniającej z tzw. trudnym pracownikiem.

Program kursu

  • System ocen pracowniczych – szeroka perspektyw;
  • Założenia merytoryczne dla konstruowania rozwiązania;
  • Kryteria w ocenie pracowniczej;
  • Tworzenie i wdrażanie systemu ocen okresowych w organizacji;
  • Zarządzanie wynikami oceny celem efektywniejszej jej obiektywizacji.