Szkolenie negocjacje

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Nasz kurs negocjacji skierowany jest do:

 • Handlowców doskonalących warsztat sprzedażowy
 • Specjalistów zainteresowanych poprawą swoich wyników negocjacyjnych
 • Menedżerów mających kontakt z ludźmi
 • Zespołów wypracowujących wspólne decyzje
 • Każdego, kogo działania zależą od jakości kontraktów zawartych z innymi.

16 godzin (teoria)

Województwo śląskie

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Z pomocą szkolenia z negocjacji będziesz mógł odpowiedzieć sobie na pytania:

 • jak zaplanować cele, warianty i strategię negocjacji?
 • jak rozpoznać styl negocjowania drugiej strony i jak wybrać swój własny?
 • jak dobierać taktyki negocjacyjne?
 • jak kształtować klimat negocjacji i budować zaufanie?
 • jak rozpoczynać negocjacje, sondować stanowiska, prezentować własne propozycje i dobierać argumenty?
 • jak wykorzystać zmienne negocjacyjne w strategii „szachowej”?
 • kiedy i jak ustępować, aby nie doprowadzić do demontażu swojego stanowiska?
 • jak się „targować” z trudnym graczem?
 • jak osiągać porozumienie?
 • jak nie dać się zwieść sprytnemu partnerowi, nie ulec nieuczciwym chwytom i zachować dobrą kondycję psychiczną

Program kursu

 • Cele i założenia programu. Dyskusja warsztatowa na temat szczegółowych oczekiwań uczestników i ustalenie zasad współpracy. Autoprezentacja.
 • Taktyki negocjacyjne – rozpoznanie, antytaktyki. Prezentacja najczęściej używanych taktyk negocjacyjnych – w co grają negocjatorzy? Jak rozpoznawać i neutralizować taktyki
 • Znaczenie przygotowania dla efektu negocjacji – obszary przygotowań. Wybór strategii na etapie przygotowań – czynniki decydujące. Praca nad stworzeniem listy sprawdzającej poziom przygotowania do negocjacji – odwołanie do doświadczeń uczestników
 • Etapy negocjacji i ich znaczenie dla osiągniętych rezultatów – prezentacja. Umiejętności kluczowe na każdym z etapów – omówienie materiału video i wnioski z gry oraz doświadczeń zawodowych uczestników
 • Prezentacja stylów negocjacyjnych – diagnoza osobistego stylu negocjacyjnego, test Thomasa Kilmanna, podsumowanie i omówienie wyników uczestników. Jak dobrać strategię, co decyduje o wyborze strategii? – omówienie zasad w odniesieniu do celów procesu negocjacji. Strategie w rzeczywistości biznesowej uczestników – warsztaty.
 • GRY SYMULACYJNE
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne i ich zastosowanie
  • Kluczowe umiejętności dla strategii rywalizacji
  • Kto jaki ma interes i argumentacja w negocjacjach
  • Prowadzenie negocjacji