Assessment Center / Development Center

Assessment Center / Development Center to bardzo skuteczne i wielowymiarowe metody oceny kompetencji kandydatów / pracowników. W trakcie jednodniowej sesji, na którą składają się różnorodne zadania pozwalające na sprawdzenie zestawu kompetencji istotnych z punktu widzenia pełnionej roli / funkcji / stanowiska, uczestnicy poddani zostają obserwacji w symulowanych sytuacjach, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

Podczas  Assessment Center / Development Center stosowane są zadania indywidualne (m.in. koszyk zadań „in basket”, prezentacje, case study) oraz grupowe (m.in. gry symulacyjne, dyskusje), każdorazowo indywidualnie przygotowane z uwzględnieniem potrzeb organizacji.  Ocena wsparta jest wywiadem kompetencyjnym oraz dodatkowymi obiektywnymi narzędziami do oceny online (opcjonalnie).

Różnorodność metod oraz obserwacja dokonywana przez kilku doświadczonych asesorów, zapewniają wnikliwą oraz obiektywną ocenę kompetencji, natomiast raport oraz informacja zwrotna po zakończonej sesji stanowią cenne wsparcie przy podejmowaniu decyzji personalnych (AC) bądź związanych z rozwojem ludzi w organizacji (DC).