Assessment – ocena pracowników

Pracując od 14 lat z naszymi Klientami, widzimy brak zindywidualizowanego podejścia do rozwoju pracowników, dlatego też naszym celem jest wspieranie organizacji w dopasowaniu programów rozwojowych pracowników do ich indywidualnego potencjału.

W obszarze oceny pracowników realizujemy ocenę wybranych przez Klienta kompetencji, w szczególności „miękkich”, zgodnie z potrzebami i specyfiką organizacji, włączając w to kompetencje „przyszłości” (np. rozwiązywanie złożonych problemów i umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność). Istnieje również możliwość przeprowadzenia oceny kompetencji merytorycznych, zgodnie z potrzebami Klienta (różne branże), co wymaga ścisłej współpracy z Klientem.

Dzięki skutecznej ocenie, zwiększa się samoświadomość pracowników w zakresie mocnych „obszarów”/stron oraz ich potrzeb rozwojowych, w wyniku tego możliwe jest dostosowanie planów rozwojowych do indywidualnych potrzeb zatrudnionych. To z kolei wpływa na zwiększenie ich poziomu motywacji do dalszego rozwoju.

Ocena przeprowadzana jest z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, wybranych w zależności od potrzeb organizacji. Rozwiązania dostępne są na platformie online w kilkunastu językach (język polski oraz większość języków Europy Zachodniej).