Szkolenia

HR

IT

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Głównym celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Prawo

Rozwój osobisty

Szkolenia zawodowe

Sprzedaż, marketing i obsługa klienta

Trener, Coach, Mentor

Szkolenie z pierwszej pomocy – NOWOŚĆ

Podczas szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej traktującej m.in. o aspektach prawnych, rodzajach postępowania odnośnie nagłych wypadków nauczymy się także jak w praktyce, krok po kroku udzielić pomocy: resuscytacji krążeniowo – oddechowej i użycia defibrylatora AED, układania w pozycji bezpiecznej, czy postępowania przy zakrztuszeniu, ranach ciętych, oparzeniach i innych nagłych wypadkach.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Prowadzony jest przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego z wieloletnim stażem pracy w zawodzie w sposób jasny i angażujący. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia z Pierwszej Pomocy

Pamiętajcie – każde życie jest ważne, musimy być przygotowani na przeróżne scenariusze, jakie mogą nam się niespodziewanie przydarzyć. Naprawdę warto pochylić się nad wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, by potem z odwagą odnaleźć się w każdej sytuacji.

 

Zakres szkolenia z pierwszej pomocy:

Teoria:

 1. Aspekty prawne dot. udzielania pierwszej pomocy
 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 3. Ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy
 4. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, oddychającym
 5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i użycie defibrylatora AED:
 6. Drgawki / padaczka
 7. Omdlenia
 8. Zadławienia / zakrztuszenia
 9. Krwotoki i krwawienia
 10. Rany Cięte
 11. Urazy głowy i kręgosłupa
 12. Urazy kości i stawów
 13. Oparzenia

Praktyka:

 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ocena stanu poszkodowanego
 2. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 3. Użycie defibrylatora typu AED
 4. Postępowanie przy zakrztuszeniu / zadławieniu
 5. Opatrywanie ran