Optymalizacja procesów

Procesy dotyczą każdej sfery działania organizacji. Każda nieoptymalność w ich przebiegu jest multiplikowana i może  generować straty, prowadząc  do nieopłacalności działania. Proponujemy podejście, w wyniku którego kolejne obszary firmy są usprawniane i profesjonalizowane:

  • Określenie obecnego przebiegu procesów i identyfikacja istniejących nieracjonalności i marnotrawstw
  • Zdefiniowanie nowego przebiegu procesów oraz niezbędnych do ich realizacji profesjonalnych narzędzi
  • Określenie niezbędnych kompetencji zatrudnianego zespołu
  • Wdrożenie nowych procesów
  • Nadzór nad utrwaleniem nawyków