Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Głównym celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Jak możemy pomóc?

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu wniosków oraz koordynacji projektów szkoleniowych dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w kompleksowej realizacji projektu KFS:

  • Badamy potrzeby szkoleniowe Twoich pracowników;
  • Dobieramy odpowiednie szkolenia;
  • Przygotujemy wniosek KFS (wraz z niezbędnymi załącznikami);
  • Złożymy wniosek w odpowiednim Urzędzie Pracy;
  • Przygotujemy niezbędną korespondencję z Urzędem Pracy;
  • Zadbamy o sprawną realizację projektu (rozliczenia, przekazywanie dokumentów, umowy z pracownikami);
  • Rozliczymy projekt.