Doradztwo

Doradztwo kariery

Realizujemy indywidualne wsparcie w zakresie drogi zawodowej, od etapu określenia potencjału zawodowego oraz celu zawodowego, poprzez przygotowanie do poszukiwania zatrudnienia (m.in. aktualne trendy na rynku pracy, przygotowanie profesjonalnego CV, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, skuteczne sposoby poszukiwania zatrudnienia), skończywszy na określeniu celów rozwojowych czy wsparciu w przygotowaniu planu działania.

Zakres doradztwa zawodowego każdorazowo jest określany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, może obejmować cały cykl doradztwa (wszystkie zagadnienia), jak również wybrane tematy.

Istnieje możliwość zdalnej pracy z doradcą zawodowym (z wykorzystaniem wybranej platformy do pracy zdalnej).

Doradztwo organizacyjne HR

Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niesie konieczność stałych inwestycji w kształcenie, rozwój oraz doskonalenie kadry pracowniczej. Wykorzystując nasze doświadczenie, pomożemy państwu ocenić efektywność inwestycji w kapitał ludzki, a także określimy najważniejsze kierunki możliwej optymalizacji inwestycji. Pomagamy naszym klientom w sposób bezstronny i niezależny zidentyfikować problemy organizacyjne występujące w obszarze zasobów ludzkich, przeanalizować istniejące trudności, sformułować rozwiązanie problemów oraz wesprzeć we wdrożeniu rozwiązań. Proponujemy pomoc w tworzeniu podstawowych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnością pracy oraz zarządzania rozwojem pracowników.

W zakresie doradztwa organizacyjnego HR pomagamy w:

 • określaniu strategii zarządzania personelem
 • zwiększaniu efektywności pracy
 • projektowaniu struktur organizacyjnych
 • optymalizacji poziomu zatrudnienia
 • przełożeniu strategii na działania operacyjne
 • badaniu opinii pracowników oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej
 • zarządzaniu przez cele (MBO)

Doradztwo w zmianie

Doradztwo w zmianie jest odpowiedzią na potrzeby firm w zakresie skutecznego przeprowadzenia organizacji przez cały proces zmiany. Doradzamy na każdym etapie procesu, począwszy od wnikliwej analizy potencjału zmian w firmie, obejmującej wszystkie istotne elementy (m.in. strategia, struktura, procesy, ludzie w organizacji), poprzez wsparcie w doborze odpowiednich metod i narzędzi do wdrażania zmiany, a skończywszy na wsparciu firmy w zarządzaniu zmianą. Szczególną uwagę zwracamy na przygotowanie ludzi w organizacji do komunikacji w procesie zmiany. Przygotowujemy do komunikowania potrzeby zmiany oraz podczas jej wdrażania, zarówno liderów zmian jak i zespoły pracownicze.

Optymalizacja procesów

Procesy dotyczą każdej sfery działania organizacji. Każda nieoptymalność w ich przebiegu jest multiplikowana i może  generować straty, prowadząc  do nieopłacalności działania. Proponujemy podejście, w wyniku którego kolejne obszary firmy są usprawniane i profesjonalizowane:

 • Określenie obecnego przebiegu procesów i identyfikacja istniejących nieracjonalności i marnotrawstw
 • Zdefiniowanie nowego przebiegu procesów oraz niezbędnych do ich realizacji profesjonalnych narzędzi
 • Określenie niezbędnych kompetencji zatrudnianego zespołu
 • Wdrożenie nowych procesów
 • Nadzór nad utrwaleniem nawyków

Optymalizacja zatrudnienia

Optymalizacja zatrudnienia to działania restrukturyzacyjne związane z oddziaływaniem na zasoby ludzkie w firmie. Optymalizacja zatrudnienia to:

 • Wsparcie w uwolnieniu środków finansowych
 • Zapewnienie płynności finansowej
 • Zmniejszenie ryzyka personalnego
 • Dopasowanie firmy do potencjału rynku
 • Sposób na przetrwanie dekoniunktury

Outplacement

Programy aktywizacji zawodowej przygotowywane przez Keystone Consulting ułatwiają adaptację do nowych warunków i wymagań rynku pracy oraz przyczyniają się do zachowania wysokiego poziomu motywacji kandydatów. Outplacement, określany również programem zwolnień monitorowanych łagodzi skutki zwolnień indywidualnych i grupowych, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Program ma na celu zapewnienie wsparcia zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz skrócenie czasu znalezienia nowego zatrudnienia. Pomagamy w zaplanowaniu działań, mających na celu zwiększenie atrakcyjności kandydatów na rynku pracy, między innymi poprzez wyznaczanie indywidualnej ścieżki rozwoju oraz analizę rynku pracy. W ramach działań outplacementowych wykorzystujemy szereg narzędzi, pozwalających określić predyspozycje danej osoby oraz dostosować dla niej indywidualny plan działania. Nasi konsultanci pomagają także w profesjonalnym przygotowaniu CV i listu motywacyjnego oraz udzielają wskazówek zaprezentowania się na rozmowach kwalifikacyjnych. Takie projekty mają też pozytywny wydźwięk społeczny: niwelują skutki zwolnień oraz wpływają pozytywnie na wizerunek pracodawcy. Odchodzący pracownicy mają poczucie wsparcia ze strony byłego pracodawcy.