e-Assessment

e-Assessment, to nowoczesny sposób oceny różnych obszarów funkcjonowania człowieka, wykorzystujący nowoczesne technologie informatyczne. W naszym kręgu zainteresowań znajduje się w szczególności funkcjonowanie człowieka w kontekście zawodowym i elementy mające bezpośredni wpływ na wskazany obszar. Dzięki dostępnym i sprawdzonym narzędziom dostarczonym przez belgijską firmę Thalento®, jesteśmy w stanie zbadać lub ocenić online następujące aspekty: osobowość, motywatory i potrzeby w środowisku zawodowym, szeroki wachlarz kompetencji (w tym kompetencje menedżerskie czy sprzedażowe), zdolności poznawcze (rozumowanie abstrakcyjne, numeryczne, werbalne), jak również umiejętność szybkiego i dokładnego działania, planowania i organizowania czy też umiejętności językowych.

e-Assessment dostarcza wiarygodnych i sprawdzonych informacji, będących podstawą do podejmowania decyzji w organizacjach. Bez względu na to, czy decyzja dotyczy wyboru kandydata, rozwoju pracowników czy strategicznych celów w organizacji, na poziomie indywidualnym czy zespołowym.