Prawo

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – kompendium obowiązujących przepisów

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad  postępowania przed organami administracji publicznej w tym zwłaszcza zagadnień dotyczących zasad wydawania decyzji administracyjnych i ich skutków, sposobów załatwiania spraw w urzędach, kwestii związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, doręczeniami, wezwaniami i protokołami.

Szkolenie obejmuje między innymi omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Ochrona danych osobowych w firmie

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, managerów oraz pracowników.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad postepowania związanych z przepisami dot. ochrony danych osobowych i GIODO

Szkolenie obejmuje między innymi

  • Sposób realizacji wymagań ustawowych dotyczących  przedsiębiorstw jego managerów i pracowników tym zwłaszcza opracowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych RODO – GDPR
  • Zasad  związanych z obiegiem dokumentów w tym zasad komunikacji informatycznej,
  • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy w tym m.in. polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych etc.,
  • Tworzenie lub dostosowaniu już istniejących stron www firm, sklepów, serwisów, aplikacji pod względem przetwarzania danych osobowych RODO – GDPR.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców oraz  pracowników administracji publicznej, posiadających doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu egzekucji administracyjnej, jak i do osób, dla których jest to nowe zagadnienie.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej  praktycznych i formalnych aspektów prowadzenia skutecznej egzekucji.

Szkolenie obejmuje między innymi egzekucję świadczeń pieniężnych,  egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz  egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Prawo Pracy w praktyce

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców w tym zwłaszcza pracowników działów kadr i płac, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz pracowników administracji publicznej

Celem szkolenia jest  usystematyzowaniem wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rozbieżności interpretacyjnych oraz najnowszych zmian w obowiązujących przepisach.

Szkolenie obejmuje zagadnienia wynikające z Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, umów cywilno-prawnych,  Prawa handlowego, stosownych przepisów karno-skarbowych i ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Prawo zamówień publicznych