Outplacement

Programy aktywizacji zawodowej przygotowywane przez Keystone Consulting ułatwiają adaptację do nowych warunków i wymagań rynku pracy oraz przyczyniają się do zachowania wysokiego poziomu motywacji kandydatów. Outplacement, określany również programem zwolnień monitorowanych łagodzi skutki zwolnień indywidualnych i grupowych, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Program ma na celu zapewnienie wsparcia zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz skrócenie czasu znalezienia nowego zatrudnienia. Pomagamy w zaplanowaniu działań, mających na celu zwiększenie atrakcyjności kandydatów na rynku pracy, między innymi poprzez wyznaczanie indywidualnej ścieżki rozwoju oraz analizę rynku pracy. W ramach działań outplacementowych wykorzystujemy szereg narzędzi, pozwalających określić predyspozycje danej osoby oraz dostosować dla niej indywidualny plan działania. Nasi konsultanci pomagają także w profesjonalnym przygotowaniu CV i listu motywacyjnego oraz udzielają wskazówek zaprezentowania się na rozmowach kwalifikacyjnych. Takie projekty mają też pozytywny wydźwięk społeczny: niwelują skutki zwolnień oraz wpływają pozytywnie na wizerunek pracodawcy. Odchodzący pracownicy mają poczucie wsparcia ze strony byłego pracodawcy.