Assessment – ocena kompetencji

W tym zakresie realizujemy ocenę kompetencji w postaci modelu kompetencji Klienta, zbieżnego z misją, wizją i wartościami organizacji. W chwili obecnej preferowane są modele proste, pozwalające na szybką i częstą ocenę (potrzeba pokolenia Y i Z). Dzięki zastosowaniu gotowych, dostępnych online rozwiązań, nasze działania są zgodne z aktualnymi trendami w obszarze HR.

Ocena przeprowadzana jest z wykorzystaniem kompletnego rozwiązania do zarządzania kompetencjami, które może być w pełni dostosowane do potrzeb każdej organizacji. Działamy w oparciu o bibliotekę kompetencji, na którą składają się 52 kompetencje, podzielone na 6 grup (przetwarzanie informacji, efektywność, komunikacja, interakcje, przywództwo, zarzadzanie osobiste), każda z kompetencji opisana jest na 5 poziomach (ocena w skali pięciostopniowej). Dysponujemy również gotowymi rozwiązaniami do oceny kompetencji menedżerskich oraz sprzedażowych.

Stosowane przez nas narzędzia do oceny kompetencji dostępne są na platformie online w kilkunastu językach (język polski oraz większość języków Europy Zachodniej).