Optymalizacja zatrudnienia

Optymalizacja zatrudnienia to działania restrukturyzacyjne związane z oddziaływaniem na zasoby ludzkie w firmie. Optymalizacja zatrudnienia to:

  • Wsparcie w uwolnieniu środków finansowych
  • Zapewnienie płynności finansowej
  • Zmniejszenie ryzyka personalnego
  • Dopasowanie firmy do potencjału rynku
  • Sposób na przetrwanie dekoniunktury