Assessment – ocena potencjału

Dzięki badaniu potencjału, Klient otrzymuje informacje na temat mocnych „obszarów” pracownika oraz jego gotowości do rozwoju (m.in. dot. chęci uczenia się, poziomu elastyczności w obliczu zmiany, umiejętności społecznych). Diagnoza potencjału umożliwia wskazanie osób, które nie tylko dobrze radzą sobie z bieżącymi oczekiwaniami dzisiaj, ale będą również w stanie sprostać realizacji wyzwań stawianych przed nimi w przyszłości. Pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału pracownika (np. dostosowanie zakresu obowiązków do jego potencjału czy delegowanie zadań z uwzględnieniem jego indywidualnych zdolności), wpływając tym samym na zwiększenie efektowności pracy.

Ocena przeprowadzana jest z wykorzystaniem kompletnego rozwiązania do zarządzania kompetencjami, które może być w pełni dostosowane do potrzeb każdej organizacji. Działamy w oparciu o bibliotekę kompetencji, na którą składają się 52 kompetencje, podzielone na 6 grup (przetwarzanie informacji, efektywność, komunikacja, interakcje, przywództwo, zarzadzanie osobiste), każda z kompetencji opisana jest na 5 poziomach (ocena w skali pięciostopniowej).

Badamy potencjał na bazie wskazanych przez Klienta kompetencji, jak również w oparciu o pojedyncze wskaźniki zachowań (łącznie 30 wskaźników) lub grup tych wskaźników.

Stosowane przez nas narzędzia do oceny kompetencji dostępne są na platformie online w kilkunastu językach (język polski oraz większość języków Europy Zachodniej).