Doradztwo organizacyjne HR

Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku niesie konieczność stałych inwestycji w kształcenie, rozwój oraz doskonalenie kadry pracowniczej. Wykorzystując nasze doświadczenie, pomożemy państwu ocenić efektywność inwestycji w kapitał ludzki, a także określimy najważniejsze kierunki możliwej optymalizacji inwestycji. Pomagamy naszym klientom w sposób bezstronny i niezależny zidentyfikować problemy organizacyjne występujące w obszarze zasobów ludzkich, przeanalizować istniejące trudności, sformułować rozwiązanie problemów oraz wesprzeć we wdrożeniu rozwiązań. Proponujemy pomoc w tworzeniu podstawowych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnością pracy oraz zarządzania rozwojem pracowników.

W zakresie doradztwa organizacyjnego HR pomagamy w:

  • określaniu strategii zarządzania personelem
  • zwiększaniu efektywności pracy
  • projektowaniu struktur organizacyjnych
  • optymalizacji poziomu zatrudnienia
  • przełożeniu strategii na działania operacyjne
  • badaniu opinii pracowników oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej
  • zarządzaniu przez cele (MBO)