Development and Learning Center

Development and Learning Center to nowoczesne podejście do wsparcia procesu rozwoju menedżerów. Jest połączeniem elementów Development Center z równoczesnym szkoleniem kompetencji, określonych na podstawie obserwacji podczas sesji Development Center, zgodnych z modelem kompetencji funkcjonującym w organizacji lub opracowanym wcześniej w uzgodnieniu z Klientem (opcjonalnie, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby).

Sesja Development and Learning Center zazwyczaj trwa 2 dni. Pierwszy dzień przeznaczony jest na przeprowadzenie oceny wybranych kompetencji menedżerskich, której dokonują doświadczeni asesorzy na podstawie zadań indywidualnych oraz grupowych wykonywanych przez uczestników. Po wykonaniu zadań dotyczących konkretnych kompetencji, uczestnicy dokonują samooceny w tym zakresie oraz otrzymują na bieżąco informację zwrotną od asesora. Są to elementy wyróżniające metodę Development and Learning Center.

Taki sposób prowadzenia sesji pozwala w krótkim czasie na kilkukrotny pomiar kompetencji i utrwalenie informacji zwrotnej w celu wzmocnienia oraz osiągnięcia rezultatów uczenia się.

W drugim dniu Development and Learning Center odbywa się sesja szkoleniowa, dotycząca tematyki dopasowanej do potrzeb szkoleniowych uczestników, określonych na podstawie pracy z nimi i ich obserwacji w pierwszym dniu sesji.