Assessment – ocena kandydatów

Realizując ocenę kandydatów pomagamy naszym Klientom przejść przez proces selekcjirekrutacji nowych pracowników, wspierając organizacje w podejmowaniu kluczowych decyzji w obszarze HR. Realizujemy projekty oceny kandydatów na stanowiska wysoko wyspecjalizowane oraz stanowiska wyższego szczebla zarządzania w różnych branżach.

Zwracamy uwagę na wszelkie istotne aspekty umożliwiające wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko, tj. kwalifikacje, kompetencje czy motywację do pracy, ale również uwzględniamy dopasowanie kandydata do kultury organizacji oraz do zespołu. Przy ocenie kandydatów stosujemy różnorodne techniki i narzędzia rekrutacyjne, w zależności potrzeb.