cz. II LEARNING AGILITY – Nareszcie mamy odpowiedź na “Wojnę o Talenty”.

 

Pracodawcy doświadczają dziś deficytu na rynku pracy pod względem pozyskiwania kandydatów z odpowiednim doświadczeniem lub wykształceniem. Dlatego coraz większe znaczenie w procesie rekrutacji zaczyna mieć też postawa pracownika, jego motywacja i zdolność do adaptacji. Role i stanowiska pracy stale ulegają zmianom, w związku z tym taki “idealny” na tę chwilę kandydat, posiadający odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, może sam z czasem spotkać się z nowymi wyzwaniami w swojej pracy.

Gorącym tematem w dzisiejszym świecie rekrutacji jest termin Learning Agility i nie ma się co temu dziwić! Możemy mierzyć potencjał do zdobywania wiedzy, umiejętności nauczenia się, co robić, gdy nie wiadomo, co robić, uczenia się na błędach i przejmowania kontroli nad własną karierą. Chodzi o elastyczność pracownika na wielu różnych płaszczyznach, co ma kluczowe znaczenie dla sukcesu zawodowego w dzisiejszym środowisku pracy. Dlatego też Learning Agility jest potężnym orężem w “wojnie o Talenty”.

Pewną przeszkodą dla pracodawców jest obecnie trafna identyfikacja osób z odpowiednimi predyspozycjami do uczenia się. Thalento® potraktowało to jako wyzwanie na rynku pracy i we współpracy z TalentLogiQs™ postanowiło dotrzeć do pracodawców z zupełnie nowym narzędziem w dziedzinie Rozwiązania dla Talentów.

Learning agility można zdefiniować jako wciąż powtarzający się proces uczenia się czegoś, poszerzania nabywanej wiedzy i jej ciągłego odświeżania.   (~Pearl Zhu)

Learning Agility Assessment

Jest to kwestionariusz, którego naukowe podstawy zaczęły się kształtować w latach 80-tych, wraz z coraz częściej wykonywanymi badaniami psychologicznymi. Powstał z potrzeby zrozumienia i zainteresowania tym, jak ludzie uczą się i rozwijają poprzez nabywanie doświadczenia zawodowego.

Learning Agility Assessment składa się z 90 pytań, a jego wypełnienie zajmuje średnio 15 minut, przy czym pozawala zmierzyć każdy istotny filar objęty koncepcją zgodnie z literaturą:

 • Change Agility (Zdolność do adaptacji):

odnosi się do zamiłowania do eksperymentowania, odnajdywania się w nowych sytuacjach i nie unikania nietypowych działań, a wręcz ich eksplorowania i mierzenia się z nimi.

 • Results Agility (Efektywność):

polega na osiąganiu wyników i na skutecznym działaniu także pod presją, czy w trudnych okolicznościach, dotyczy także umiejętnego inspirowania i motywowania innych.

 • Mental Agility (Umiejętność analizowania):

zdolność do analitycznego myślenia, porównywania danych i informacji lub rozpatrzenia problemów z różnych perspektyw.

 • People Agility (Asymilacja społeczne):

odnosi się do dobrej znajomości zarówno siebie samego, jak również rozumienia i umiejętności współpracy z osobami z naszego otoczenia.

 • Career Agility (Adaptacja zawodowa):

odnosi się do postawy jednostki, dzięki której jest w stanie przejąć kontrolę i kierować własną karierą.

 

Dzięki Learning Agility Assessment, dla pracodawcy jest możliwe jak najdokładniejsze zobrazowanie faktycznych predyspozycji do uczenia się badanej osoby. Poprzez rozdzielenie każdego z pięciu filarów kwestionariusza na mniejsze i bardziej wymierne części, Thalento® jest w stanie dostarczyć jeszcze dokładniejszy obraz czyjegoś potencjału.

 

Raport Learning Agility

Wynik – gotowy do użycia, obiektywny i oparty na nauce i psychologii raport. Określa, w jakim stopniu badana osoba jest elastyczna i chętna do nauki. Poniżej przedstawiamy przykładowe rezultaty:

 

Już na pierwszy rzut oka można zaobserwować, w jakich aspektów osoba ta ma lub nie ma wystarczającej zdolności uczenia się.

 • Mental Agility

Badana osoba jest otwarta na zmiany i próbuje analizować problemy lub możliwości z różnych punktów widzenia (Curiosity & Intellectual agility / Ciekawość i Intelekt), ale bez próby dotarcia do sedna problemu (Non – conformism, Lateral thinking & Investigative attitude / Nonkonformizm, Myślenie lateralne i Dociekliwość).

 • People Agility

Widać tu kilka dobrych rzeczy, ale także obszary do rozwoju. Jeśli ta osoba będzie w stanie być bardziej empatyczna i nauczy się lepiej dostosowywać swój przekaz do grupy docelowej w organizacji, może potencjalnie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki zawodowe (Empathy & Communicative agility / Empatia i Zdolności komunikacyjne).

 • Change Agility

Wynik w tym obszarze wskazuje, że dana osoba jest bardziej sprawcza, chętna do podejmowania działań i brania za nie odpowiedzialności (Experimentation, Innovativeness & Responsibility / Potrzeba eksperymentowania, Innowacyjność i Odpowiedzialność).

 • Results Agility

Osoba ta jest przekonana o słuszności swoich działań, będzie rzeczywiście sprawna w osiąganiu wyznaczonych celów. W razie potrzeby lub w przypadku przeszkód, dostosuje swoją postawę i sposób działania tak, aby w efekcie wciąż osiągnąć zamierzony rezultat (Performance Orientation & Flexibility / Zorientowanie na wyniki i Elastyczność).

 • Career Agility

Widzimy tutaj, że osobie tej brakuje dojrzałości i zdecydowania do kierowania własną karierą, jest bardziej skłonna do przyjęcia postawy wyczekującej, względem pojawienia się nowych możliwości, a co za tym idzie jest zależna od organizacji (Self-initiation / Własna inicjatywa). Może powstać również ryzyko, że będzie wyczulona na oferty docierające spoza organizacji (Mobility / Mobilność zawodowa).

 

Ponadto, z raportu można odczytać mocne strony i obszary do rozwoju dla danego wyniku Learning agility, co daje solidne wsparcie w procesie dokonania wyboru odpowiedniego kandydata lub ułożeniu indywidualnego programu szkoleniowego.

Mocne strony i obszary do rozwoju dla osoby z powyższego przykładu:

 • Intellectual agility: myślisz o nowych i różnych sposobach rozwiązywania problemów, potrafisz przeanalizować problem pod kątem różnych perspektyw i wybrać odpowiednie rozwiązanie.
 • Non-conformism: popracuj nad rozwojem swoich umiejętności krytycznego myślenia w kwestii użyteczności i efektywności sposobu wykonywania przez Ciebie zadań. Pomoże Ci to uwolnić się od zakorzenionych nawyków działania. Spróbuj określić, co można zrobić lepiej i konstruktywnie to zakomunikuj, nawet jeśli nie wypracowałeś jeszcze konkretnego rozwiązania.

 

Zapisz się na DARMOWY WEBINAR

👉  Intelligence and diploma are no longer the only predictors of success in the workplace (clickmeeting.com)

Zapraszamy do udziału w webinarze dnia 28 lutego o godz. 11:00. Będziesz miał okazję dowiedzieć się więcej o Learning Agility Assessment, potężnym orężu w „wojnie o Talenty”. W przeciągu około 40 minut poznasz wszystkie tajniki tego nowego rozwiązania.

Podczas webinaru zostanie przybliżona koncepcja bazująca na literaturze naukowej, a także przedstawiony zostanie sposób, w jaki Thalento® przekształciło ją na mierzalny model. Przyjrzysz się bliżej nowemu assessmentowi, interpretacji raportu i zobaczysz możliwości jego zastosowania.

 

Przekonaj się sam o zaletach nowego produktu z oferty: Rozwiązania dla Talentów! Assessment jest dostępny od 10 sztuk po 40 € każda. Rabaty ilościowe obowiązują od 25 sztuk.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z narzędziem Learning Agility Assessment na stronie Thalento®

Learning Agility (PL) – Inteligencja i wykształcenie nie są już jedynymi wyznacznikami sukcesu pracy (thalento.com)

 

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami 🤗