Rozstrzygnięcie konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozstrzygnął konkurs w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, RPO WSL na lata 2014-2020.

Wybrani zostali operatorzy, którzy będą odpowiedzialni za udzielanie usług w zakresie szkoleń i doradztwa pracownikom i przedsiębiorcom sektora MSP. W/w usługi będą realizowane w tym działaniu na zupełnie nowych zasadach, tj. zgodnie z  Podmiotowym Systemem Finansowania Usług Rozwojowych w woj. śląskim, m.in. w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych (BUR).
BUR stanowi ogólnopolską internetową bazę podmiotów oferujących szkolenia, studia podyplomowe, kursy zawodowe, doradztwo, e-learning oraz inne działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje.

Na usługi zamieszczone w Bazie będzie można pozyskać dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. Zatem tego rodzaju usługi realizowane w ramach Poddziałania 8.2.3 będą mogły oferować wyłącznie podmioty posiadające rejestrację w BUR.

Z przyjemnością informujemy, że Keystone Consulting Sp. z o.o. jest podmiotem zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych, w związku z tym może realizować usługi szkoleniowe i doradcze dofinansowane z Poddziałania 8.2.3 RPO WSL na lata 2014-2020.