Serdecznie zapraszamy do drugiej edycji naszego projektu “Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z woj. Śląskiego, brylantami rynku pracy”.

Zapraszamy do udziału w nim osoby młode, pozostające bez pracy, osoby z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy.

Projekt dedykowany jest dla 120 osób (75 K i 45M) w wieku od 18 do 29 lat.

W zakładce „do pobrania” znajduje się formularz rekrutacyjny oraz dokumenty, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać do Biura Projektu.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest w okresie od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania rekrutacji, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Trzeba zaznaczyć, że nasz projekt obejmuje nie tylko certyfikowane kursy zawodowe, ale również 3-miesięczny płatny staż oraz szereg świadczeń(składki ZUS, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, catering, wsparcie doradców zawodowych oraz pośrednika pracy, dodatkowe kursy j.angielskiego oraz ECDL).