Umiejętności przyszłości potrzebne dziś – spotkanie Śląskiego Klubu Biznesu

W obecnych czasach, wyjątkowo zmiennych i często nieprzewidywalnych warunkach, bardzo ważne jest nabywanie i rozwijanie istotnych umiejętności i kompetencji: adaptacja, odpowiedzialność, samodzielność, rozwiązywanie złożonych problemów i stałe doskonalenie kompetencji cyfrowych.
Niezbędne jest dostrzeganie wspólnych interesów pracownika i pracodawcy, wdrażanie nowego stylu zarządzania, stworzenie warunków do pracy zdalnej i hybrydowej. W gronie firm należących do Śląskiego Klubu Biznesu wymienimy się przykładami z własnego doświadczenia i stosowanymi rozwiązaniami. 🤗