Dzieje się w Keystone!!!

Witajcie! Co tam u Was? My niniejszym ogłaszam oficjalny początek współpracy z Belgijską firmą Thalento®, która działa w ponad 40 krajach oferując swoje rozwiązania w 25 językach.

Thalento® specjalizuje się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w kompleksowym procesie oceny potencjału i możliwości rozwoju pracowników oraz procesach rekrutacji i selekcji kadr. Thalento® korzysta z innowacyjnej platformy internetowej, zawierającej między innymi pakiet kwestionariuszy osobowości, testów kompetencji, zdolności i predyspozycji oraz logicznego myślenia. Narzędzia te umożliwiają pracodawcy przeprowadzenie e–assessmentu pracowników lub kandydatów, w wyniku którego otrzymuje szczegółowy raport, przygotowany przez zespół psychologów.

Aplikacje Thalento® zostały wielokrotnie zweryfikowane w praktyce, dzięki czemu ułatwiają zarządzanie Zasobami Ludzkimi przedsiębiorstwa poprzez identyfikację talentów, wzrost motywacji, budowę zespołów oraz rozwój potencjału Pracowników.

Pod poniższym linkiem znajdziecie treść ogłoszenia / reklamy, która ukazała się w biuletynie konferencji Puls HR oraz w dodatku lokalnym Gazety Wyborczej. Dzieje się !!! 😊 Pozdrawiamy! Zespół Kesytone Consulting.

Link do ogłoszenia: Thalento 1