Prawo Pracy w praktyce

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców w tym zwłaszcza pracowników działów kadr i płac, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz pracowników administracji publicznej

Celem szkolenia jest  usystematyzowaniem wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rozbieżności interpretacyjnych oraz najnowszych zmian w obowiązujących przepisach.

Szkolenie obejmuje zagadnienia wynikające z Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, umów cywilno-prawnych,  Prawa handlowego, stosownych przepisów karno-skarbowych i ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych.