Ochrona danych osobowych w firmie

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, managerów oraz pracowników.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad postepowania związanych z przepisami dot. ochrony danych osobowych i GIODO

Szkolenie obejmuje między innymi

  • Sposób realizacji wymagań ustawowych dotyczących  przedsiębiorstw jego managerów i pracowników tym zwłaszcza opracowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych RODO – GDPR
  • Zasad  związanych z obiegiem dokumentów w tym zasad komunikacji informatycznej,
  • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy w tym m.in. polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych etc.,
  • Tworzenie lub dostosowaniu już istniejących stron www firm, sklepów, serwisów, aplikacji pod względem przetwarzania danych osobowych RODO – GDPR.