Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – kompendium obowiązujących przepisów

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad  postępowania przed organami administracji publicznej w tym zwłaszcza zagadnień dotyczących zasad wydawania decyzji administracyjnych i ich skutków, sposobów załatwiania spraw w urzędach, kwestii związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, doręczeniami, wezwaniami i protokołami.

Szkolenie obejmuje między innymi omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.