Postępowanie egzekucyjne w administracji

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców oraz  pracowników administracji publicznej, posiadających doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu egzekucji administracyjnej, jak i do osób, dla których jest to nowe zagadnienie.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej  praktycznych i formalnych aspektów prowadzenia skutecznej egzekucji.

Szkolenie obejmuje między innymi egzekucję świadczeń pieniężnych,  egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz  egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.